Др. Слаѓана Спасовска

Родена е во Крива Паланка, 1991 година. Средното образование го заврши во  родното место, во СОУ Ѓорче Петров.  Дипломира на Стоматолошкиот факултет во Скопје, 2015 година. Своето стекнато знаење континуирано го надополнува со присуство на повеќе конгреси  и симпозиуми со домашно и меѓународно учество, се со цел да се обезбеди првокласна грижа за пациентите.  Работи како доктор по дентална медицина и посебен интерес покажува кон детската стоматологија и ендодонција.