Д-р Наташа Стефковска

Родена е во Скопје, 1989 година. Средното образование го заврши во средното медицинско училиште во Скопје “Д-р. Панче Караѓозов”, отсек забен техничар.  Дипломира на Стоматолошкиот факултет во Скопје, 2012 година. Во текот на својата работа има посетувано бројни курсеви и симпозиуми од областа на високо естетски протетски реставрации и ламинати. Работи како доктор по општа стоматологија, со посебен интерес кон естетската стоматологија и протетика.