Што нудиме ние?

Општа стоматологија

 • Преглед
 • Рентген снимки (panoramix и ретроалевеоларни снимки)
 • Чистење на забен камен и полирање на заби
 • Воздушно полирање и избелување до природната нијанса на забот
 • Професионално избелување на девитализиран заб
 • Професионално избелување на сите заби
 • Пломбирање на заби (композитни и нано-композитни пломби)
 • Лекување на коренот на забот (ендодонтски третман на забот)
 • Периодонтален треман – обработка на пародонтални џебови
 • Решавање за проблеми со умници
 • Решавање на проблеми со ТМЗ – темпоромандибуларен зглоб
 • Третман на бруксизам

Специјалистички услуги

 • Ортодонција
 • Протетика
 • Класични тотални и парцијални протези
 • Визил протези
 • Метал-керамички и безметални коронки и мостови

Детска и превентивна стоматологија

 • Пломби на млечни заби (пломби во боја-компомери)
 • Флуоризација на заби
 • Превентивно залевање на фисури
 • Полирање на заби
 • Лекување на заби

Естетска стоматологија

 • Избелување на заби
 • Ламинати